052-2642998 ,072-2408111
zvika@biran.co.il

דרושים נדל"ן במרכז


מה עובר בראשו של אדם כשהוא רואה מודעת דרושים נדל"ן במרכז? האם מדובר בהצטרפות למשרד תיווך במרכז? האם מדובר בהצטרפות למשרד תיווך ברמת גן? העבודה בנדל"ן היא עבודה מאתגרת, קשה, דינמית, מרתקת ויש לה פוטנציאל תגמול כלכלי מדהים.

כשמשרד תיווך כמו רימקס פוקוס מפרסם במקום מסויים מודעת דרושים נדל"ן במרכז הוא מצפה לקבל היענות רבה של אנשי מכירות איכותיים, שמבינים את חשיבות עבודתם.

פרסום מודעת דרושים נדל"ן במרכז מחייב גם יצירתיות רבה בכתיבת נוסח המודעה.

אין מדובר כאן בפרסום של לוח נדל"ן ברמת גן אלא בפרסום מודעת דרושים נדל"ן במרכז.

אנשי מכירות רבים שמחפשים עבודה במשרדי תיווך ברמת גן מחפשים מודעות כאלה בעיתונים שונים וכשהם רואים מודעה של דרושים נדל"ן במרכז הם מבינים שכדי להם להתקשר למשר תיווך ברמת גן – לרימקס פוקוס.   צור קשר

טואול - בניית אתרים